Üdvözöllek a személyiségtípusokról szóló szerdai írásaim olvasói között. Ha még nem olvastad az első 4 részt, klikk ide: https://hozdkiazellenorzot.hu/szemelyisegtipusok/

Don Richard Riso és Russ Hudson ’Személyiségtípusok’ című könyve alapján, a kilenc fő személyiségtípust elemezgetjük. Az Érző triász és a Gondolkodó triász 3-3 tagját már nagyvonalakban felvázoltuk, most az Ösztönös triász három típusa következik: a Vezető, a Béketeremtő és a Reformer.

Az egészséges Vezetők (Ösztönös triász, 8. típus) erősségei hihetetlen vitalitásuk és nagyszerű intuícióik, amelyek segítségével olyan lehetőségeket is felismernek adott személyekben vagy helyzetekben, amelyeket mások gyakran nem vesznek észre. Erősnek és tehetségesnek érzik magukat, s hihetetlen önbizalmukkal, bátorságukkal és vezetői képességeikkel másokat is nagyszerű eredmények elérésére ösztönözhetnek. Az átlagos Nyolcasok viszont hajlamosak arra, hogy túl agresszív módon próbáljanak uralkodni környezetükön, pillanatnyi szeszélyeiket is rámenős módon érvényesítsék, és a következményekre való különösebb tekintet nélkül engedjenek azon ösztöneiknek, amelyek az irányítás megszerzésére, az elégedettség elérésére irányulnak. Az egészségtelen Nyolcasok erőszakos, zsarnoki módon viszonyulnak környezetükhöz, és könyörtelenül eltipornak mindent és mindenkit, ami és aki az útjukban áll.

Az egészséges Béketeremtők (Ösztönös triász, 9. típus) fő erősségei a nyíltság, a más személyekkel vagy gondolatokkal való azonosulás képessége és az az összeszedettség, amelynek köszönhetően akkor is megőrzik nyugalmukat, amikor mások hisztérikusan reagálnak. Az egészséges Kilencesek fogékonysága, derűlátása és belső békéje nagyon megnyugtató mások számára, az általuk teremtett harmonikus légkörben pedig mindenki kibontakozhat. Az átlagos Kilencesek viszont aláaknázhatják saját fejlődésüket és képességüket a valósággal való megbirkózásra azáltal, hogy elszakadnak tényleges, megalapozott kapcsolataiktól, amelyek saját késztetéseikhez, másokhoz és környezetükhöz kapcsolják őket. Nyugalmuk biztosítása érdekében az átlagos Kilencesek túlságosan is eszményítik a „mást”, legyen az egy személy vagy akár egy gondolat. Az egészségtelen Kilencesek pedig veszélyesen fatalistává válhatnak, mert bár nagyon elszakadnak a valóságtól, kétségbeesetten kapaszkodnak az arról alkotott, gyakran teljesen illuzórikus képekbe.

Az egészséges Refomerek (Ösztönös triász 1. típus) fő erősségei a környezettel szembeni elfogulatlanságból fakadnak, ezért bölcsen, meggyőződéseiktől vezérelve cselekednek. Az egészséges Egyesek értelmesek, igazságosak és lelkiismeretesek, cselekedeteiket az elvek vezérlik és a belső meggyőződés, ami a jó és a rossz megkülönböztetésére pontosan képessé teszi őket. Az átlagos Egyesek azonban nincsenek egyensúlyban természetes késztetéseikkel, érzelmeikkel, ösztöneikkel, mivel túlságosan is igyekeznek kontrollálni ezeket. Az abszolút tökéletességet szeretnék elérni, és nehezükre esik bármit is elfogadni úgy, ahogy van, hisz azt gondolják, jobb is lehetne. Az egészségtelen Egyesek intoleránsak és képmutatóak, szinte mániájukká válnak a másokban észlelhető hibák, miközben saját ellentmondásos cselekedeteikről tudomást sem vesznek. A legmagasabb ideálok nevében rendkívül kegyetlenül viselkedhetnek másokkal és önmagukkal szemben is.

Az Ösztönös triász mindhárom típusának problémái az elfojtással és az egresszivitással kapcsolatosak, de személyiségtípusuknak megfelelően különbözően kezelik azokat. Jellemző rájuk, hogy egójuk határainak védelme érdekében ellenállnak bizonyos hatásoknak, ami elsősorban a mások gyakorolta befolyással szembeni védekező ellenállást jelenti.

Ezzel végére értünk a 9 típus legalapvetőbb jellemzőit tartalmazó leírásoknak. Ha úgy gondolod, a ma tárgyalt Ösztönös triász három típusának egyike vagy, akkor most próbáld meg átgondolni, vajon az egészséges, az átlagos vagy az egészségtelen jellemzőket véled felfedezni magadon. Don Richard Riso és Russ Hudson Személyiségtípusok című könyvében részletesebben olvashatsz az egyes típusokról és azok változatairól. Akkor lesz igazán érdekes olvasmány számodra, ha az eddigiek alapján be tudod magad sorolni valamelyik típusba és onnan tovább léphetsz a részletes önismeret és a fejlődés útján.

(Don Richard Riso és Russ Hudson Személyiségtípusok című könyve alapján)

A befejező részért kattints ide:

Varga Mónika